Dane identyfikacyjne

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Opole KRS 0000130413
NIP 751-00-02-415
Regon 531051710
Kapitał zakładowy 1 171 600,00 PLN - opłacony w całości

Adres Krapkowice

ul. Opolska 102 a
47-300 Krapkowice
e-mail:
krapkowice@pv-prefabet.com.pl
tel. 77/446-74-01
fax. 77/446-74-01