Intensively built-up urban areas, heavy road traffic and increasing number of installations, make impossible open development of sewers. Completing the installations using trenchless method is currently the only practical solution. The advantage of this method is the fact that pipeline is constructed without obstructing the pedestrian and vehicle traffic. If we need to carry out works on or near motorways, railway lines and main roads, there is no other sensible alternative. From the starting chamber, pipes are rammed into the end chamber. The scope of earthworks is reduced by approx. 85% as compared to open trenches at the same pipe diameter and the same length of the sewer.

przeciskowe 2Other advantages include:
• no need to lower the groundwater level
• minimisation of material dug out
• eliminating the linear trench
• stable overburden, increasing the pipeline’s operational safety

Reinforced concrete ramming pipes manufactured by P.V. Prefabet Kluczbork S.A. are made according to PN-EN 1916 Standard. In most cases, they are used as sewer pipes or as containment for other supply systems or conduits.

Static calculations are prepared acc. to ATV A161, taking into account ATV A125.

rury przeciskowe
rodzaj gruntu: G1÷G4, zagłębienie 1÷10m, obciążenie komunikacyjne SLW60, (statyka wg ATVA161)
wymiary ogólne masa manszeta dane statystyczno-wytrzymałościowe  
DN=d1 da max t L G t1 dopuszczalna siła
przeciskowa Fcj
wg PN-EN 1916
beton
mm mm mm mm kg/szt mm MN -
500 664 80 1990 725 180 x 6 1,078 C45/55
600 768 82,5 1990 880 180 x 6 1,269 C45/55
800 968 82,5 1990 1137 180 x 6 1,651 C45/55
1000 1280 140 3000 3759 200 x 8 3,573 C40/50
1200 1490 145 3000 4593 200 x 8 4,479 C40/50
1400 1720 160 3000 5878 200 x 8 6,076 C40/50
1600 1940 170 3000 7086 200 x 10 7,425 C40/50
1800 2160 180 3000 8393 220 x 10 9,056 C40/50
2000 2400 200 3000 10362 200 x 10 11,714 C40/50
2400* 2900 250 3000 15602 250 x 10 - C40/50

* produkcja na zamówienie

 

przeciskowe 4

przeciskowe3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie rur

Zastosowanie mikrotunelingu ma coraz większe znaczenie w gospodarce wodno-kanalizacyjnej,
jak również w aspekcie obudowy innych instalacji zaopatrujących i przewodów. Dla efektywnego
przeciskania, obok parametrów gruntu, istotne są również takie właściwości jak:
• możliwa długość przeciskania
• wymagany czas przeciskania
• wielkość urobku

przeciskowe 5

Schemat połączenia stacji pośredniej


Standardowo posiadamy w ofercie rury przeciskowe w klasie betonu C40/50, z manszetą ze stali SB, ponadto w profilu produkcyjnym firmy znajdują się rury w klasie betonu C55/65, C70/85 z manszetami ze stali V2A, V4A, COR-TEN. Oferujemy również rury przeciskowe z wykładziną PEHD, GRP, PU na indywidulane zamówienie.

przeciskowe 7 przeciskowe 8

More information: +48 601-546-084 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.