Dane identyfikacyjne

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Opole KRS 0000130413
NIP 751-00-02-415
Regon 531051710
Kapitał zakładowy 1 171 600,00 PLN - opłacony w całości

Adres Kluczbork

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
ul. Kościuszki 33
46-200 Kluczbork
e-mal:
kluczbork@pv-prefabet.com.pl

Biuro Zarządu
tel. 77/447-10-40
fax. 77/447-08-84

Dział Zaopatrzenia
tel. 77/447-08-86
fax. 77/447-08-84

Dział zarządzania płatnościami
tel. 77/447-11-11
fax. 77/447-08-84