plan zdjęciowy
W dniach 21-23 października odbył się Polski Kongres Reologiczny, na którym wśród najwybitniejszego grona autorytetów polskiej reologii prezentowaliśmy nasze badania rozwojowe nad udoskonaleniem receptury betonu do prefabrykatów. Koncepcja rozpoczęcia badań, ich metodyka oraz uzyskane wyniki spotkały się z uznaniem i zainteresowaniem także młodych naukowców. Wiemy, że wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do przemysłu jest wynikiem otwartości na nowoczesne rozwiązania prac badawczych.
Firmę P.V. Prefabet Kluczbork S.A. reprezentowała Wioleta Kalista.