warsztatybetonowe m
W dniach 25-27 listopada w Zawierciu odbyły się „XV Jesienne Warsztaty Betonowe” organizowane przez Górażdże Cement S.A. Tegoroczna edycja poświęcona była zagadnieniom projektowania betonu w praktyce. Oprócz wykładów prowadzonych przez przedstawicieli świata nauki (AGH, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, PAN) główną częścią warsztatów były całodzienne zajęcia praktyczne pokazujące najnowsze trendy w technologii betonu oraz dynamiczny rozwój chemii budowlanej. W spotkaniu wzięło udział 170 osób reprezentujących zarówno wyższe uczelnie, instytuty badawcze czy laboratoria budowlane jak i liczne firmy wykonawcze. Naszą firmę reprezentowali Panowie: Wojciech Marciniszyn, Łukasz Thomalla oraz Tomasz Pużak. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty oraz przeprowadzone rozmowy zaowocują kolejnymi kontraktami oraz kolejnymi nowościami w naszej ofercie.