list intencyjny m

Podpisanie w dniu 1 lutego 2016 przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Listu Intencyjnego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku jest wyrażeniem chęci współpracy obu Stron w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Transfer wiedzy będzie owocny dzięki działaniom o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym oraz wysokiej klasy wyposażeniu laboratorium. Poprzez tą współpracę młodzież będzie mogła kształcić się z nowoczesnych rozwiązań technologii i norm oraz zwiększać swoje kompetencje w zakresie technologii betonu. Organizowane będą wykłady branżowe dla uczniów i pokazy dydaktyczne. Najlepsi uczniowie będą odbywać u nas praktyki zawodowe przewidziane w toku nauki oraz staże.
Naszą firmę reprezentowali Krystian Stefan, Tomasz Pużak oraz Wioleta Kalista, natomiast stronę ZSP Panie Marzena Perucka oraz Joanna Sarna.