redline
Współczesny beton to wieloskładnikowy kompozyt wykonany z kruszywa, cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych oraz wody, zaś technologia betonu to dziś prawdziwa inżynieria materiałowa. Optymalne połączenie tych dwóch obszarów pozwala na uzyskanie materiału, który z powodzeniem spełnia podstawowe kryteria „dobrego betonu” produkowanego z troską o założenia proekologiczne oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie rosnące coraz bardziej wymagania dotyczące trwałości budowli betonowych, szczególnie narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska (inżynieria podziemna, obiekty oczyszczalni ścieków) powodują, że sprawą istotną staje się zapewnienie coraz dłuższej eksploatacji tego typu obiektów. Zróżnicowane oddziaływania środowiskowe, często nie do końca określone przez projektanta (chemiczne, mechaniczne, temperaturowe), na które narażona jest konstrukcja kanału, studni czy rury, wymagają stosowania betonów o odpowiednich właściwościach, które można osiągnąć poprzez optymalny dobór składników, technologię wykonania czy dodatkowe zabezpieczenia powierzchniowe, które mogą przedłużyć „żywotność” kanału.