atat

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. uzyskał aprobaty techniczne wydane przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie pozwalające na stosowanie większości naszych wyrobów do budowy bezciśnieniowych, grawitacyjnych ciągów odwadniających nawierzchni kolejowych oraz podtorzy kolejowych. Aprobaty ważne są do grudnia 2021 roku.