bydgoszcz2016

Podczas Targów Autostrada-Polska 10 maja 2017 roku Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 23 zorganizowało seminarium pt. „Drogi betonowe – mądre budowanie na lata”. W seminarium, które objęła honorowym patronatem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzięło udział prawie 300 osób. Poza zagadnieniami dotyczącymi dróg betonowych w ujęciu naukowym, prawnym, wykonawczym i eksploatacyjnym zwrócono uwagę na betonową drogową infrastrukturę podziemną. Pani Wioleta Kalista z P.V. Prefabet Kluczbork S.A. przedstawiła najważniejsze cechy prefabrykowanych elementów do kanalizacji zwracając szczególną uwagę na wysoką jakość produktów, trwałość oraz optymalizację cenową w porównaniu do substytutów.
Po znaczącym skoku technologicznym jaki dokonał się w technologii betonu znaczący rozwój odnotowała także prefabrykacja betonowa. Dziś prefabrykaty betonowe ponownie cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki znakomitej jakości jaką zapewniają najlepsi producenci.  

Czytaj więcej >>>