W dniach 10-11 luty br w Hotelu Ossa odbył się kolejny Kongres ZBI. Druga edycja tego wydarzenia stanowiła połączenie specjalistycznych wykładów, które w swojej tematyce były dopasowane do specyfiki polskiego rynku budowlanego, z dużą wystawą branżową obejmującą ponad 80 stoisk związanych z tematyką szeroko pojętej prefabrykacji betonowej. Program wystąpień podzielony był na trzy bloki tematyczne: "Prefabrykaty betonowe i ogólna technologia betonu", "Rury i studzienki betonowe i związana z nimi technologia betonu" oraz "Wyroby betonowe i związana z nimi technologia".
P.V Prefabet Kluczbork S.A. w sposób aktywny wpisał się w tegoroczny, międzynarodowy Kongres. W sesji poświęconej prefabrykacji betonowej zaprezentowany został referat dotyczący nowoczesnych rozwiązań w technologii wytwarzania drogowych barier betonowych Delta Bloc. Okazuje się bowiem, że wymagania stawiane betonom w branży drogowej z roku na rok są coraz ostrzejsze. Główne problemy związane są z trwałością betonu i jego odpornością na oddziaływanie środków odladzających, pochodzących z zimowego utrzymania dróg oraz destrukcyjnym działaniem mrozu (zamrażanie i odmrażanie betonu). Odpowiedzią na rosnące wymagania stanowią nowe możliwości produkcyjne P.V Prefabet Kluczbork S.A. opracowane we współpracy z liderem branży chemicznej na świecie firmą BASF. Innowacyjne podejście do technologii betonu przy produkcji barier Delta Bloc polega na połączeniu technologii betonu samozagęszczalnego SCC z nowoczesną domieszką wprowadzającą mikroskopijne elastyczne pęcherzyki powietrza, które stanowią miejsce do rozładowania naprężeń spowodowanych zwiększoną objętością zamarzającej wody. Takie rozwiązanie korzystnie wpływa na trwałość elementu oraz poprawę jego właściwości fizycznych i mechanicznych. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, iż w chwili obecnej oprócz tradycyjnych barier drogowych jesteśmy w stanie zaoferować bariery o wydłużonym okresie trwałości.

master air master air
Master Air 150 MHK- elastyczne pęcherzyki powietrza wprowadzane do betonu  Gotowa bariera Delta Bloc

 

zbi1 zbi2
zbi3 zbi4