Fot.1. Świeżo naniesiona warstwa
zabezpieczająca kinetę
1. Wprowadzenie
Współczesny beton to wieloskładnikowy kompozyt wykonany z kruszywa, cementu, dodatków mineralnych i domieszek chemicznych oraz wody, zaś technologia betonu to dziś prawdziwa inżynieria materiałowa. Optymalne połączenie tych dwóch obszarów pozwala na uzyskanie materiału, który z powodzeniem spełnia podstawowe kryteria „dobrego betonu” produkowanego z troską o założenia proekologiczne oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie rosnące coraz bardziej wymagania dotyczące trwałości budowli betonowych, szczególnie narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska (inżynieria podziemna, obiekty oczyszczalni ścieków) powodują, że sprawą istotną staje się zapewnienie coraz dłuższej eksploatacji tego typu obiektów. Zróżnicowane oddziaływania środowiskowe, często nie do końca określone przez projektanta (chemiczne, mechaniczne, temperaturowe), na które narażona jest konstrukcja kanału, studni czy rury, wymagają stosowania betonów o odpowiednich właściwościach, które można osiągnąć poprzez optymalny dobór składników, technologię wykonania czy dodatkowe zabezpieczenia powierzchniowe, które mogą przedłużyć „żywotność” kanału.

Fot. 2. Dolna część studni „Red Line”


2. System dodatkowego zabezpieczenia kinet
Coraz częstsze niezdefiniowane zagrożenia agresywne działające na dolną część studni spowodowały, że nawet trwały beton (technologia SCC, kineta monolityczna) nie do końca jest w stanie sprostać zagrożeniom, jakie niosą ze sobą przepływające ścieki. Oczywiście, w przypadku oddziaływania agresywnych ścieków, istnieje również możliwość zastosowania innych rozwiązań, takich jak na przykład wyłożenie kinety klinkierem czy zastosowanie wkładek tworzywowych. Rozwiązanie takie powoduje niestety zwiększenie kosztów dolnej części studni. Wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu P.V. Prefabet Kluczbork S.A wprowadził do produkcji system powlekania kinety środkiem zwiększającym odporność betonu na agresję chemiczną. Technologia ta polega na końcowym, dodatkowym malowaniu kinety środkiem opartym na wysokoaktywnym syntetycznym lateksie, zaprojektowanym specjalnie do modyfikacji właściwości zarówno betonów jak i zapraw. Kopolimer dodany do zaprawy betonowej lub zaczynu pełni funkcję wypełniacza tworzącego własną strukturę przestrzenną, dzięki czemu możliwa jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych górnej części kinety. Dodatkowo zastosowany kolorowy pigment wyróżnia wizualnie nową technologię nazwaną systemem „Red Line”. Oprócz charakterystycznej, czerwonej barwy wyróżniającej produkty serii „Red Line” uzyskujemy poprawę szeregu parametrów dolnych części studni wpływających na zwiększenie trwałości i jakości eksploatacji studni. Standardowe zastosowanie cementu siarczanoodpornego HSR lub SR powoduje jednocześnie uszczelnienie struktury betonu, a właściwości hydrofobizujące lateksu w połączeniu z cementem CEM III/A 42,5N – LH/HSR/NA powodują dodatkowe uszczelnienie wierzchniej warstwy kinety, wpływające na:

Fot. 3 Studnia „Red Line” gotowa do wysyłki

- Zmniejszenie wodoprzepuszczalności,
- Zwiększenie odporności na oddziaływanie agresywnego środowiska chemicznego,
- Zwiększenie odporności na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie zarówno w obecności soli odladzających jak i bez nich,
- Obniżenie nasiąkliwości i podciągania kapilarnego,
- likwidacje nieszczelności wynikających z połączenia „szklanki” z kinetą,
- zwiększenie odporności na ścieranie,
- poprawę bezpieczeństwa użytkowania studni (czerwony kolor dna studni).