(Rury o przekroju kwadratowym lub prostokątnym)

Opis ogólny

Wyroby są produkowane w różnych wymiarach z betonu wodoszczelnego klasy C40/50 zgodnie z AT/2009-03-1734/3

Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych elementów zwiększa się dokładność budowy. Oferujemy dobrą jakość w rozsądnej cenie.

Przeznaczenie

profil ramowy

• Sieć kanalizacyjna
• Przepusty drogowe dla których zaprojektowano obciążenie
  ruchome klasy A wg PN-85/S-10030,
  a także obciążenie pojazdem klasy 150 – pojazd specjalny
• Przejścia dla zwierząt
• Rury osłonowe
• Zbiorniki wody – szczelność gwarantowana 0,5 bar
• Pionowe zbiorniki wody
• Rurociągi o profilu prostokątnym i kwadratowym
• Kanały ściekowe
• Studnie zapuszczane do mikrotunelingu
• Przejezdne kanały ciepłownicze
• Przejezdne przejścia podziemne pod drogami, koleją
• Tunele ewakuacyjne profil ramowy

Zakres stosowania

• Drogi publiczne bez ograniczeń
• Drogi wewnętrze bez ograniczeń
• Drogowe obiekty inżynierskie – przepusty
• Kolejowe obiekty inżynierskie – przepusty
• Obiekty budowlane kolei miejskiej „metro”
• Lotniska cywilne

Warunki stosowania

Wyroby mogą być układane pod drogami i terenami narażonymi na obciążenia ruchome drogowe. Każdorazowe zastosowanie rur i kształtek PV powinno się opierać na projekcie budowlanym uwzględniającym, przewidywane obciążenia wg PN-EN 1991-2, wytyczne producenta, zalecenia zawarte w PN-S-02205 i PN-EN 1610, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne związane z lokalizacją obiektu i odpowiedni dobór wymiarów stosowanych konstrukcji.

Układanie i montaż prefabrykowanych betonowych i żelbetowych rur i kształtek PV powinno być zgodne z wytycznymi podanymi przez producenta.

Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, które podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi należy uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Wkładki

• Odporność na agresywne środowisko
• Gładka powierzchnia wkładek
• Brak chłonności wody
• Szeroki wybór kolorystyczny
• Wzmocnienie wyrobu, poprzez wysoką wytrzymałość i twardość
• Grubość wkładki od 2mm do 10mm
• 420szt./1m2 kotew kotwiących w betonie. Kotwy są integralną częścią ochronnej wykładziny.
• Odporność na opary
• Wysoka stała dielektryczność
• Wydłużona żywotność wyrobu

profil ramowyprofil ramowy

 

Uszczelki

Uszczelnienie odbywa się za pomocą fabrycznie sklejonych uszczelek klinowych wg EN 681-1. Połączenie jest szczelne na wodę z zewnątrz i z wewnątrz. Podczas montażu należy smarować kielich środkiem poślizgowym – Gleitmittel.

profil ramowyprofil ramowy

Wymiary

Elementy prefabrykowane żelbetowe dostępne są w długościach do 2m. Długość może być indywidualnie dostosowana dla potrzeb klienta. Grubość ścian wynosi 20cm. Wymiary w świetle mogą być zróżnicowane w odstępach co 25cm. Wymiary elementu ograniczają możliwości transportowe i montażowe. Elementy prefabrykowane mogą być produkowane zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli lub też w wersji na indywidualne zamówienie.

 

profil ramowy

 Wymiary wewnętrzne
 szerokość  wysokość długość grubość ściany
masa
 W  H L tw e
G
 m  m m m
t
0,75 0,75 2 0,2 0,2 4,2
1,00 1,00 2 0,2 0,2 5,2
1,00 1,25 2 0,2 0,2 5,7
1,00 1,50 2 0,2 0,2 6,2
1,00 1,75 2 0,2 0,2 6,7
1,00 2,75 2 0,2 0,2 8,7
1,25 1,25 2 0,2 0,2 6,2
1,25 1,50 2 0,2 0,2 6,7
1,25 2,50 2 0,2 0,2 8,7
1,50 1,50 2 0,2 0,2 7,2
1,50 2,00 2 0,2 0,2 8,2
1,50 2,25 2 0,2 0,2 8,7
1,75 2,00 2 0,2 0,2 8,7
2,00 2,00 2 0,2 0,2 9,2
2,50 3,00 2 0,2 0,2 12,2
3,00 3,00 2 0,2 0,2 13,2

 

Szczegóły dotyczące profili ramowych: +48 601-568-839 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..