jajowe1

Większość sieci kanalizacyjnych w Polsce zbudowana jest w oparciu o rury o przekroju okrągłym. Zdarza się, że gromadzące się na dnie kolektorów osady powodują zmianę ich kształtu, redukcję pola powierzchni przekroju czynnego, wpływają na rozwój korozji siarczanowej, powodują relatywnie duże wahania ładunku zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni ścieków w krótkich odcinkach czasu. Mechaniczne usuwanie osadów jest bardzo kosztowne, stąd prawidłowy dobór przekroju przewodu i jego spadków nabiera dzisiaj coraz większego znaczenia podczas projektowania systemów kanalizacyjnych.

W odpowiedzi na powyższe problemy P.V. Prefabet Kluczbork jako pierwszy producent na terenie Polski oferuje rury o profilu jajowym w wersji betonowej i żelbetowej. Przekrój rury w kształcie jaja gwarantuje nawet przy niewielkim wypełnieniu kanału wysokie prędkości przepływu i jednocześnie zapewnia bardzo dużą przestrzeń w przypadku okresowo zwiększonych ilości ścieków do odprowadzenia. Przy odpowiednim spadku podłużnym kolektora i nawet niewielkim jego wypełnieniu, prędkość przepływu ścieków nie spada poniżej prędkości hydraulicznego samooczyszczania przewodu.

Oferujemy rury jajowe ze stopką gwarantujące łatwy montaż w wykopie i ich stabilne funkcjonowanie przez długi okres czasu. Rury wyposażone są w uszczelki zintegrowane w kielichu. Każda z rur posiada fabrycznie wbudowane kotwy transportowe ułatwiające rozładunek rur i ich późniejszy montaż w wykopie. Obok standardowych klas betonu tj. C40/50, oferujemy również rury produkowane z betonów wysokowartościowych (np. C 70/85), na bazie cementu siarczanoodpornego oraz z wykładzinami tworzywowymi typu Preco® (poliuretan) lub PEHD (polietylen o wysokiej gęstości). Rury o profilu jajowym produkcji P.V. Prefabet Kluczbork dojrzewają w formach stacjonarnych, dzięki czemu ich powierzchnia jest niezwykle gładka, a tolerancje wymiarowe minimalne. Do wszystkich rur o profilu jajowym oferujemy znane i sprawdzone systemowe studnie typu P.V. wraz z przejściami szczelnymi. 

jajowe 3    

          Określenia
          t1 - grubość ścianki w osi poziomej rury                  b - szerokość stopki rury
          t2 - grubość ścianki w szczycie rury                         l - długość budowlana rury
          t3 - grubość ścianki stopce rury

 

Betonowe i żelbetowe rury o profilu jajowym ze stopką
produkowane zgodnie z normami DIN EN 1916 / DIN V 1201
średnicanominalna rury(szerokość/wysokośćprofilu) długośćbudowlana rury grubość ścianki w osi średnicy grubość ścianki w szczycie grubość ścianki w stopce szerokość stopki szerokość rury w najszerszym miejscu wysokość rury w najwyższym miejscu długość całkowita rury powierzchnia przekroju czynnego rury ilość rur na transport
DN I t1 t2 t3 b dg (B) dg (H) Lc A
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m2] [szt]
600/900 3000 110 120 180 430 970 1265 3130 0,413 8
700/1050 3000 120 135 195 480 1100 1445 3130 0,562 7
700/1250 3000 120 135 195 480 1100 1445 3130 0,703 6
800/1200 3000 130 150 210 540 1230 1625 3130 0,735 5
1000/1500 3000 135 180 240 670 1500 1990 3155 1,149 4
1200/1800 2500 155 210 270 790 1770 2355 2655 1,654 3

        

         DN średnica nominalna rury (szerokość/wysokość profilu)     dg (B) szerokość rury w najszerszym miejscu
         I     długość projektowa elementu                                           dg (B) wysokość rury w najwyższym miejscu
         t1   grubość ścianki w osi średnicy                                         L         długość całkowita rury
         t2   grubość ścianki w szczycie                                               A         powierzchnia przekroju czynnego rury
         t3   grubość ścianki w stopce                                                 M         waga 1 rury
         b    szerokość stopki

Stosowane połączenia rur

jajowe 6

Uszczelka zintegrowana w kielichu rury

 jajowe5  jajowe6

Zalety rozwiązania

• optymalna prędkość przepływu gwarantująca samooczyszczenie kanału;
• inteligentne rozwiązanie dla kanałów o okresowo dużych ilościach ścieków do odprowadzenia;
• możliwość nie tylko doboru odpowiedniej ochrony materiałowo-strukturalnej (klasa betonu, cementy o podwyższonej odporności na siarczany), ale również ochrony powierzchniowej (wykładziny tworzywowe);
• elastyczny system składający się z rur i studni z przejściami szczelnymi umożliwiający optymalne dopasowanie do potrzeb każdego projektu.

Standardowo rury betonowe o profilu jajowym produkowane są w wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne klasy C (wg PN-85/S-10030), natomiast rury w wykonaniu żelbetowym o wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne w klasie A. Na indywidualne zamówienie produkujemy rury w niestandardowych klasach wytrzymałości do zastosowań specjalnych. Na zapytanie wykonujemy indywidualne obliczenia statyczne z uwzględnieniem projektowanych obciążeń, profilu geologicznego i warunków wbudowania. 

Produkcja pozostałych  średnic wg indywidualnego zapytania.

Skontaktuj się z nami >>>