witros 1

Rury WITROS® z uszczelką zintegrowaną produkowane są w średnicach od 300 do 1200 mm, z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie C40/50, przy pomocy agregatów wykorzystujących metodę wibrowania.
Natomiast rury WITROS® o średnicy od 1400 do 2400 mm z uszczelką klinową produkowane są poprzez wylewanie w formach stalowych.

Rury WITROS® stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzenia ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim. Dodatkowo rury żelbetowe WITROS® mogą stanowić element drogowych przepustów rurowych w inżynierii komunikacyjnej lub przejść dla zwierząt.

 

wipros z uszczelka

Standardowo rury betonowe WITROS® dostępne są w średnicach od 300 do 800 mm i wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne w klasie C (wg PN-85/S-10030), natomiast rury żelbetowe WITROS® w średnicach od 300 do 2400 mm i wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne w klasie A.
Na indywidualne zamówienie Klientów produkujemy rury żelbetowe WITROS® z uszczelką zintegrowaną o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne 175 kN/mb w średnicach od 300 do 800 mm. Zbrojenie rur wykonywane jest na agregatach zgrzewających, w formie kosza.
                                                                                                              Rura WiTROS z uszczelką zintegrowaną

          dopuszczalne obciążenie robocze
          rury betonowe rury żelbetowe
klasa betonu średnica wewnętrzna
(D)
grubość ścianki
(S)
długość użytkowa
(L)
masa
(kg)
klasa C klasa A klasa S
C40/50 300 70 2500 550 45 50 60
C40/50 400 70 2500 701 60 60 75
C40/50 500 75 2500 931 60 75 90
C40/50 600 80 2500 1191 70 100 120
C40/50 800 90-95* 2500 1896 80 120 150
C40/50 1000 120 2500 2991   150  
C40/50 1200 135 2500 4123   180  
C40/50 1400 160 3000 5878   210  
C40/50 1600 170 3000 7086   240  
C40/50 1800 180 3000 8393   270  
C40/50 2000 200 3000 10362   300  
C40/50 2400** 250 2500 13002   360  

* Włocławek 90mm / Kluczbork 95mm ** produkt w przygotowaniu klasa S - rury na indywidualne zlecenie

W ofercie znajdują się także króćce, elementy o mniejszej długości użytkowej, stosowane jako odcinek rury łączącej rurociąg ze studnią.

Montaż rur powinien odbywać się w odpowiednio przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej, bezpośrednio na gruncie rodzimym lub fundamencie, w zależności od warunków wodno-gruntowych. Dokładne warunki montażu powinny być określone w projekcie budowlanym.
Rury WITROS® cechują doskonałe właściwości fizyko-mechaniczne, prosty montaż, idealna szczelność połączeń, a także wysoka jakość betonu użytego do produkcji.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w produkcji rur, marka WITROS® stanowi stabilną część portfela wyrobów firmy, zyskując uznanie na rynku.

Oferujemy również rury Witros z wykładziną PEHD, GRP, PU na indywidulane zamówienie.

Skontaktuj się z nami >>>