Kompleksowe rozwiązania techniczne i dostawy w zakresie betonowych i żelbetowych elementów kanalizacyjnych są podstawowym wyzwaniem jakie stawiamy sobie oferując nasze wyroby klientom.

dennice 1aStudnie P.V. Prefabet Kluczbork S.A. wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych ułatwiają dostęp do sieci odwadniających i kanalizacyjnych oraz ich wentylowanie. Tego rodzaju systemy umożliwiają odprowadzanie ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Ponadto studnie kanalizacyjne P.V. Prefabet Kluczbork S. A. można stosować do wbudowywania w sieć kanalizacyjną przeznaczoną do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych i podziemnych elementów konstrukcyjnych. Często również znajdują one użytek w melioracji gruntów położonych w obrębie pasa drogowego lub poza nim, z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe.

 

dennica 2

 

 

Standardowo dennica studni jest wykonana z kinetą betonową. W przypadku oddziaływania agresywnych ścieków, istnieje również możliwość zastosowania innych rozwiązań, jak na przykład wyłożenie kinety klinkierem, kamionką czy zastosowanie wkładek tworzywowych.

 

 

dennice 1

Podstawą studni kanalizacyjnej jest dennica, produkowana w szerokim zakresie wymiarowym, w formie monolitu, ze spocznikiem, profilowaną kinetą oraz stopniami złazowymi. P.V. Prefabet Kluczbork S.A. oferuje dennice z monolitycznie osadzonymi przejściami szczelnymi (między innymi WIPRO i WITROS, PCV, Procor, kamionka itp.), według wymagań stawianych przez naszych klientów. Dzięki stosowaniu odsadzeń wzmacniających dennicę, istnieje możliwość wbudowania przejść o dużo większych średnicach.

dolne części studni
wysokość (H)
głębokość (h)
średnica
wewnętrzna
(d)
grubość
ścianki
(s)
dr3
max
masa*
(kg)
średnica studni 1000 (d)
850/700 1000 150 400 2160
950/800 1000 150 500 2280
1150/1000 1000 150 600 2520
1250/1100 1000 150 600 2640
1300/1150 1000 150 600 2700
1500/1350 1000 150 600 2940
średnica studni 1200 (d)
850/700 1200 150 400 2480
950/800 1200 150 500 2635
1150/1000 1200 150 600 2940
1250/1100 1200 150 600 3100
1350/1200 1200 150 800 3250
1500/1300 1200 150 800 3480
1600/1400 1200 150 800 3630
1700/1500 1200 150 800 3790
1800/1600 1200 150 800 3940
1900/1700 1200 150 800 4010
2000/1800 1200 150 800 4250
średnica studni 1500 (d)
1500/1300 1500 150 800 5000
1600/1400 1500 150 1000 5200
1700/1500 1500 150 1000 5400
1800/1600 1500 150 1000 5600
1900/1700 1500 150 1000 5810
2000/1800 1500 150 1000 6010
2500/2300 1500 150 1000 7200
średnica studni 2000 (d)
2100/1900 2000 200 1200 15000
2500/2300 2000 200 1200 15250

    dennice 4 

 dennice 3b     dennice 3c

 

 

 

 

               

              * orientacyjnie, masa rzeczywista zależy od ilości
                         i rodzaju osadzonych przejść szczelnych

W naszej ofercie dostępne są także dennice o średnicach DN 2500 i DN 3000, na indywidulane zamówienie.

Skontaktuj się z nami >>>