Unolith to nowa jakość w produkcji dolnych części studni, a jednocześnie nawiązanie do tradycji.
Historycznie, studnia wykonywana była w postaci monolitycznej, w formie "jednego bloku skalnego". Standardowo, produkcja studni jest procesem wieloetapowym i czasochłonnym. Unolith to bezspoinowa i jednorodna dennica monolityczna, wykonywana w jednym cyklu produkcyjnym. Dolna część studni produkowana jest wraz z kinetą w jednym etapie formowania, a uzyskany efekt końcowy zaspokaja rosnące wymagania stawiane produktom stosowanym w kanalizacji sanitarnej.

Technologia

Unolith 1• dostępność w zakresie średnic od 1000 do 1500 mm
• możliwość wykonania przejść szczelnych pod wszystkie rury stosowane w kanalizacji sanitarnej
• możliwość wykonania kinety w dowolnych konfiguracjach
• dostosowanie typu przyłączy, kątów i wysokości ich osadzenia według indywidualnych potrzeb

 

Jakość

Unolith jakosc• wysoka jakość i trwałość wyrobu uzyskiwana w procesie monolitycznej produkcji(standardowo C40/50, na indywidualne zamówienie beton wyższej klasy)
• gładka, bezspoinowa powierzchnia
• produkt spełnia wyższe wymagania niż określone w europejskiej normie PN-EN 1917

 

 

 

Aspekty ekonomiczne

Unolith eko• wysoka jakość wpływa na wydłużenie okresu eksploatacji studni
• zwiększona odporność na uszkodzenia wpływa na obniżenie kosztów użytkowania
• oszczędność energii dzięki jednoetapowej produkcji

 

 

Skontaktuj się z nami >>>