Wpusty uliczne PV mają zastosowanie jako przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej przy odprowadzaniu wód m. in. z dróg, ulic, parkingów itd.

Pokrywy wpustów ulicznych

Typ DUO - płyta z pierścieniem

wpusty 1wpusty 2

                       Płyta pokrywowa DN 1000/500

wpusty 4

 

wpusty 3

 

 

 

 

                            Płyta pokrywowa DN 1020/720/500

 Typ MONO - płyta ze zintegrowanym pierścieniem

 wpusty 5wpusty 7

                                                                                                Pierścień odciążający 1090/500/300

Osadniki wpustów ulicznych

Osadnik wpustów ulicznych
średnica
wewnętrzna
(d1)
średnica
zewnętrzna
(d2)
średnica
zewnętrzna
(d3)
wysokość
(h)
wysokość
całkowita
(h)
waga
[mm] [mm] [mm] [cm] [cm] [kg]
500 630 740 2500 2590 950
500 630 740 2000 2100 675
500 630 740 1500 1600 535

 Osadnik PV wykonany jest jako studnia niewłazowa o średnicy DN 500, wysokościach roboczych 2500, 2000 i 1500 z dnem oraz otworem bocznym z mufą przygotowaną do przyłącza.

              Osadnik DN 500                                     Osadnik DN 500                                      Osadnik DN 500
                   h=2500                                                      h=2000                                                  h=1500

wpusty 8

 wpusty 9

Skontaktuj się z nami >>>