Dennice UnoLith®

Kategoria: Studnie
 • Betonowe lub żelbetowe
 • Wykonywane w nowoczesnej technologii betonu samozagęszczalnego (SCC)
 • Łączone na uszczelkę
 • Średnice od DN 1000 mm do DN 1500 mm
 • Zgodnie z normą PN-EN 1917, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną w zależności od średnicy
 • Kineta monolityczna z dennicą (wykonana w jednym cyklu produkcyjnym)
 • Dowolna konfiguracja dostosowana do różnych przyłączy, kątów i wysokości osadzenia
 • Monolitycznie zamontowane przejścia szczelne (m.in. Witros, PCV, GRP, PEHD, kamionka)w jednym cyklu produkcyjnym
 • Dla przejść dużej średnicy wykonywany płaski bok dennicy (tzw. odsadzka) zapewniający całkowitą szczelność przejść oraz prosty, bezpieczny i bezproblemowy montaż przyłączy
 • Standardowy montaż przejść w linii górnej
 • Gładka powierzchnia ułatwiająca przepływ
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50 (np. C70/85)
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyższona odporność na ścieranie) lub wyższe w zależności od zamówienia
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Możliwość zastosowania cementu hutniczego SR lub HSR – odpornego na siarczany
 • Dostępna również w wersji podwyższonej wytrzymałości na tereny poddane dużym naciskom, klasa obciążeń do F900
 • Wyposażone w profesjonalne kotwy do montażu

 

ŚREDNICA WYSOKOŚĆ GRUBOŚĆ MAX. ŚREDNICA
PRZEJŚCIA
dmax
WAGA
ORIENTACYJNA
WEW.
DN
ZEW.
DZ
BUDOWLANA
h
CAŁKOWITA
H
ŚCIANKI
t1
DNA
t2
[mm] [kg]
1000 1300 min 530
max 770
min 680
max 920
150 150 min 600
max 400
min 1200
max 2850
1200 1500 min 530
max 770
min 680
max 920
150 min 150
max 200
min 300
max 600
min 1550
max 5000
1500 1800 min 1000
max 2300
min 1200
max 2500
150 200 min 600
max 800
min 3100
max 6500