Inne zabezpieczenia dennic

Kategoria: Studnie

SYSTEM "RED LINE"

  • Technologia polegająca na końcowym, dodatkowym malowaniu kinety
  • Zabezpieczenie środkiem opartym na wysokoaktywnym syntetycznym lateksie
  • Zwiększenie odporności betonu na agresję chemiczną
  • Zmniejszenie wodoprzepuszczalności poprzez uszczelnienie struktury betonu
  • Zwiększenie odporności na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie zarówno w obecności soli odladzających jak i bez nich
  • Obniżenie nasiąkliwości i podciągania kapilarnego
  • Likwidacja nieszczelności wynikających z połączenia „szklanki” z kinetą
  • Zwiększenie odporności na ścieranie
  • Poprawa bezpieczeństwa użytkowania studni (czerwony kolor dna studni)
  • Istnieje możliwość doboru dowolnego koloru kinety