Studnie styczne | P.V. Prefabet

Studnie styczne

 • Integralne połączenie rury i studni
 • Wykorzystanie rur o przekroju okrągłym, jajowym, prostokątnym i kwadratowym
 • Średnice dla rur
  • przekrój okrągły od DN 1000 mm do DN 3600 mm
  • przekrój jajowy od DN 600/900 do DN 1200/1800
  • przekrój prostokątny i kwadratowy o szerokości wewnętrznej powyżej 1000 mm
  • średnice kominów studni DN1000, DN1200, DN1500
 • Możliwość umieszczenia komina asymetrycznie – wykonanie standardowe lub centralnie (w osi pionowej rury) – wykonanie niestandardowe
 • Studnie dostępne w wariancie przelotowym lub kończącym (z żelbetowym zaślepieniem)
 • Zgodnie z Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną
 • Łączone na uszczelkę
 • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
 • Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50
 • Stopień wodoszczelności betonu W12
 • Klasa wytrzymałości betonu min. C40/50
 • Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 lub wyższe w zależności od zamówienia
 • Możliwość zastosowania cementu hutniczego SR lub HSR – odpornego na siarczany
 • Zwieńczenie studni stanowi najczęściej pierścień odciążający z płytą
 • Szybki montaż ciągu kolektora
 • Ograniczenie wielkości wykopu
 • Rozwiązanie w przypadku gęstej infrastruktury sieci podziemnych
ŚREDNICA RURY WYSOKOŚĆ STUDNI DŁUGOŚĆ RURY  WAGA
ORIENTACYJNA
ZEW.
DN
WEW.
DZ
BUDOWLANA
h
CAŁKOWITA
H
BUDOWLANA
l
CAŁKOWITA
L
[mm]      [kg]
1000 1240 min 1565 min 1685 2500 2600 4560
1200 1470 min 1665 min 1800 2500 2600 5660
1400 1720 max 2340 max 2500 3000 3150 7370
1500 1820 max 2340 max 2500 3000 3150 7970
1600 1940 max 2330 max 2500 3000 3150 8560
1800 2160 max 2320 max 2500 3000 3150 9840
2000 2400 max 2300 max 2500 3000 3150 11770
2200-3600 dane dostępne na zamówienie    

 

 

Pliki